27/3/15

ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους, σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

ΦΩΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους, σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Γέρων Ἐρημίτης Ἁγίου Ὄρους
«... Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ πίστις καὶ ὁμολογία δὲν ἀλλάζει μὲ τοὺς καιρούς, δὲν μεταβάλλεται μὲ τοὺς χρόνους, δὲν ἀλλοιοῦται ἀπὸ περιστάσεις, δὲν μαραίνεται, δὲν γηράσκει, ἀλλὰ μένει πάντοτε ἡ αὐτὴ καὶ παλαιὰ καὶ νέα... Τὶ τολμῶσιν αὐτοὶ οἱ νέοι «θεολόγοι» νὰ κινήσουν τὰ ἀκίνητα....» (Εὐγένιος Βούλγαρις). Πόσον δίκαιον εἶχε καὶ πόσον ἀληθινά, προφητικὰ καὶ συνάμα διαχρονικὰ ἦταν καὶ παραμένουν τὰ πεφωτισμένα καὶ ἱερὰ λόγια τοῦ ἀοιδίμου καὶ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας, τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως.

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Λέμε ΟΧΙ στὴν Κάρτα φακελώματος τοῦ Πολίτη»!


Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης σὲ ἀποκλειστική συνέντευξη ποὺ μᾶς παρεχώρησε, ἀναλύει ὅλα ὅσα πρέπει νὰ γνωρίζουμε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἀναφέρει ὅτι ὀφείλουμε νὰ ὀρθώσουμε τὸ ἀνάστημά μας καὶ νὰ ποῦμε σὲ ὅλους ὅσοι δουλεύουν γιὰ τὴ ἐπιβολή τῆς νέας τάξεως πραγμάτων: Κύριοι δηλώνω ἀντιρρησίας συνειδήσεως, ὅταν τὴ Θεοσδοτη ἐλευθερία μου πάτε νὰ τὴν καταργήσετε μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Ἔτσι, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἰκοδομεῖται συστηματικὰ ἕνα παγκόσμιο σύστημα ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου, τὸ ὁποῖο πάει ὅλα νὰ τὰ καταπιεῖ. Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν θὰ δώσουμε νομιμοποίηση. Ἀντιθέτως, θὰ ποῦμε ὄχι στὴν κάρτα φακελώματος τοῦ πολίτη.
Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Βίος καὶ λόγος

Βίος καὶ λόγος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ τοῦ Θεοῦ ἐπηρεάζει τούς ἀδελφούς του ἄλλοτε μέ τό φωτεινό του παράδειγμα καί ἄλλοτε μέ τούς λόγους του. Τά δύο αὐτά ἔχουν στενότατη σχέση. Ἡ συνέπεια καί εἰλικρίνεια στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν ἀποτελοῦν τήν πηγή τῶν λόγων του. Δέν ἐννοοῦμε τήν εὔκολη ἠθικολογία, ἀλλά τή βιωματική διδασκαλία πού πείθει καί μεταβάλλει τούς ἀνθρώπους.
Ὁ ὅσιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης λέει ὅτι «ὁ βίος χωρίς λόγο ὠφελεῖ περισσότερο, παρά ὁ λόγος δίχως βίο.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Περί της αντιπαλαμικής θεολογίας και της επικειμένης Μεγάλης Συνόδου


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 8 Μαρτίου 2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

Ο Τάσος Κουράκης για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας
Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσου Κουράκη, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργου Λαμπρούλη, σχετικά με τις χαμένες διδακτικές ώρες και τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία
Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, το οποίο αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και τις δράσεις που έχουμε στο νου μας.

26/3/15

Μοναχός Σεραφείμ, Φθάσαμε «μετα-πατερικῶς» καί στόν «ἀντι-παλαμισμό»; (Γ΄-τελευταίο)

Φθάσαμε «μετα-πατερικῶς» καί στόν «ἀντι-παλαμισμό»;
Μέ ἀφορμή μία ἐπιστολή Ἀρχιμανδρίτου ...
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
(ΜΕΡΟΣ Γ')
8. Τό Θαβώριον Φῶς δέν εἶναι κτιστό.
Ἡ θέση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου πρός τόν «Ἐφημέριο», ὅτι τό Θαβώριον Φῶς εἶναι κτιστό καί γι΄ αὐτό ἔγινε ὁρατό - ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι «φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώπων, οὐδέ ἰδεῖν δύναται»[72] - δεικνύει μονομερῆ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς· τόσο ἡ παραπάνω ἁγιογραφική ρήση, ὅσον καί τό ὅτι «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε»[73]συμπληρώνονται ἀπό ἀντίθετες διαπιστώσεις, ὅτι «ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός», ὅτι «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» καί ὅτι «ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστι»[74]. Πῶς ἐπιλύεται ἡ φαινομενική αὐτή ἀντίφαση;  Ἐπιλύεται, καθώς μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἱεροί Κανόνες, μέ τή μόνη ἐπιτρεπτή ἑρμηνευτική μέθοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν καταφυγή στίς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Εντείνεται η επεκτατική πολιτική του Βατικανού

Καρδινάλιος Λεονάρντο Σάντρι
Εντείνεται η επεκτατική πολιτική του Βατικανού
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Με εργαλείο την Ουνία το Βατικανό εντείνει την επεκτατική του πολιτική και την προπαγανδιστική του τακτική σε βάρος των Ορθοδόξων. Ο Πάπας Φραγκίσκος με απόφασή του, στις 20 Μαρτίου 2015,  προήγαγε την Ουνίτικη «Ελληνοκαθολική Εκκλησία» της Ουγγαρίας σε αυτόνομη (Sui Juris)  «Μητροπολιτική Εκκλησία», με το απατηλό Ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό (Ritus) που ακολουθεί και με δική της Σύνοδο. Το Βατικανό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός αποστέλλοντας στην Ουγγαρία και στους σχετικούς εορτασμούς ανώτατο στέλεχός του, τον καρδινάλιο Λεονάρντο Σάντρι, πρόεδρο του συμβουλίου (congregatio) για της Ανατολικές Εκκλησίες.

Κώστας Ζουράρις, «1821 - 1922 - 1974» (23.3.2015)


Διάλεξη του Πολιτειολόγου - Συγγραφέα και πρώην Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris VIII κ. Κώστα Ζουράρι με θέμα «1821 - 1922 - 1974», η οποία έγινε στις 23 Μαρτίου 2015 στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου.
LoMak62

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.3.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Προϋποθέσεις μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι ἡ κανονικὴ συγκρότησίς της. Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων εἰς Πανορθόδοξον Συνόδον γίνεται αὐτοδικαίως καί ὄχι διά ἐπιλεκτικῶν προσκλήσεων.

Εθνικά τραγούδια και συνθήματα από αγήματα που συμμετείχαν στη στρατιωτική παρέλαση (25/3/2015)


eurokinissi-tv
-Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα...
-ΟΥΚ:Και τ' όνειρο μας είναι / στην Πόλη εμείς να μπούμε / σημαία να υψώσουμε /τον ύμνο εμείς να πούμε

To ’21 του κυρίου Αριστείδη Μπαλτά

To ’21 του κυρίου Αριστείδη Μπαλτά
Των Γιώργου Καραμπελιά και Νικόλα Δημητριάδη
Ο νέος υπουργός Εθνικής Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς, εξέδωσε μια ανακοίνωση προς τους καθηγητές των σχολείων, ενόψει της επετείου της 25ης Μαρτίου. Φοβούμενος μήπως η επέτειος φέρει «πλήξη» στους μαθητές, επεχείρησε να της προσδώσει ένα νέο νόημα. Και κατέληξε… στον Θάνο Βερέμη και τη θλιβερή σειρά «1821: η γέννηση ενός έθνους» του Σκάι… Ο κύριος Μπαλτάς προσπάθησε να διασκεδάσει την πλήξη των μαθητών υποστηρίζοντας ότι η ελληνική Επανάσταση υπήρξε… ένα «τέκνο του Διαφωτισμού»,

25/3/15

Όσιος Γέρων Παΐσιος, Η Παναγία έφερε στον κόσμο την παραδεισένια χαρά

Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν χαρὰ
– Γέροντα, μπορεῖτε νὰ μᾶς ψάλετε τὸ Μεγαλυνάριο ποὺ εἴχατε γράψει γιὰ τὴν Παναγία[1];
– Ἔλα νὰ τὸ ψάλουμε μαζί. «Εὗρες πολλὴν Χάριν παρὰ Θεοῦ, Μῆτερ τοῦ Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, φρούρει τοὺς δούλους σου». Νὰ σοῦ πῶ τώρα καὶ ἕνα δογματικό: Ἡ Παναγία ἦταν Κόρη καὶ Μητέρα, Δούλη καὶ Βασίλισσα, Βασίλισσα ὅλου τοῦ κόσμου. Χωράει στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου αὐτό; Καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου εἶναι κάτι τὸ ὑπερφυσικό, ἔξω τῆς λογικῆς. Εὔχομαι ἡ Παναγία νὰ σοῦ δώση τὴν χαρὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ὁ Ἄγγελος νὰ σὲ εὐλογήση, γιὰ νὰ ἔχης πνευματικὴ πρόοδο. Ἀμήν.
– Γέροντα, ἕνα τροπάριο λέει: «Χαῖρε ἡ τῆς Εὔας χαρά· ἡ γὰρ ἐκείνης λύπη διὰ τοῦ τόκου σου πέπαυται, Ἁγνή»[2].

24/3/15

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Ο σεσοφισμένος δισταγμός της Παναγίας κατά τον Ευαγγελισμό της

Ο ΣΕΣΟΦΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ
Κατά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν πλευρά τῆς Παναγίας, δεσπόζει ὁ ἀρχικός θεοφιλής δισταγμός Της στά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Ἡ ταραχή Της δέν ἦτο προϊόν ἀπιστίας, ἀλλά ὠφείλετο στόν φόβο μή τυχόν πλανηθῆ, ὅπως ἡ Εὔα παλαιότερα. Ἐάν ἀπιστοῦσε, δέν θά ἔλεγε μετά τό «νά, ἡ δούλη Κυρίου, ἄς μοῦ γίνη κατά τόν λόγο σου».
Ἦταν δέ τόσο μεγάλος ὁ συντελεστής ἀσφαλείας πού ἡ Παναγία ''ἀπαιτοῦσε'' διά τοῦ ἀγγέλου νά ἔχη ὁ ἑαυτός Της, ὥστε ἐρωτᾶ τόν ἄγγελο ''πῶς αὐτά θά μοῦ συμβοῦν;'' καί ὁ ἄγγελος, χαίρων, βλέποντας τήν σύνεσί Της, γιά νά τήν πείση καί ἑδραιώση μέσα Της τήν ἀλήθεια τῶν λόγων του, Τήν ἔστειλε στήν Ἐλισάβετ, τήν μητέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου πού ἦταν ἕξη μηνῶν ἔγκυος, στήν Ὀρεινή τῆς Ἰουδαίας.
Ἐκεῖ, ὅσα θά ἐλάμβαναν χώρα (τό σκίρτημα τοῦ ἐμβρύου Ἰωάννου - τά ἀποκαλυπτικά λόγια τῆς Ἐλισάβετ), ἐπειδή ἡ Παναγία θά ἠμποροῦσε ἀμέσως νά τά διαπιστώση, θά ἦσαν ἡ προσωπική Της ἐγγύησις γιά τήν Σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου μέσα Της. Ἐδῶ βλέπομε πῶς, κάποιες φορές, μεγαλύτεροι Ἅγιοι βοηθοῦνται ἀπό μικροτέρους.

Πρωτοπρ. Βασίλειος Βολουδάκης, Η σχεδιαζόμενη Πανορθόδοξος Σύνοδος θα ατιμάση και το μυστήριον του Γάμου;

φθάσαμεν ες τ κατάντημα ν ζητομεν κα δεύτερον γάμον τν κληρικν!
Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;
Α προειδοποιήσεις το γ. ουστίνου Πόποβιτς τι, ἐὰν συγκληθ Σύνοδος χωρς γιοπνευματικάς προϋποθέσεις, θ πιφέρη μεγάλας πληγάς ες τ Σμα τς κκλησίας φαίνεται, πς δν εσακούονται. νέα Σύνοδος θ κυρώση κα τν γίαν Γραφήν; Μ γένοιτο!
Του Πρωτοπρεσβυτέρου π.  Βασιλείου  Ε. Βολουδάκη
Ἡ σχεδιαζομένη ἀπὸ ἐτῶν Πανορθόδοξος Σύνοδος προετοιμάζεται πυρετωδῶς τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, παρὰ τὶς θεοπαράδοτες προειδοποιήσεις τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς περὶ τῶν τραυμάτων  ποὺ θὰ ἐπιφέρη στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μία Σύνοδος Ἐπισκόπων,

Προσλαμβάνονται οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΔΣ του APF FU Grèce
Σήμερα, Τετάρτη 18-3-2015 η Πρόεδρος Δ. Μαυροματάκη και η έφορος Στ. Σκαρτσιούνη είχαν συνάντηση με τον κ. Χρ. Πιλάλη, Δ/ντή του γραφείου του Αν. Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ. Αν. Κουράκη.
Από την ενημέρωση προέκυψαν τα εξής:
Στο πολυνομοσχέδιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο θα κατατεθεί σε δύο εβδομάδες, θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ψήφισμα του ΔΣ της ΠΕΘ για το Τάμα του Έθνους

Ἀθήνα 9 Μαρτίου 2015
Ἀριθμ. Πρωτ.: 28
ΨΗΦΙΣΜΑ
Σήμερα 1η Μαρτίου 2015, συνεδρίασε τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, στὰ γραφεῖα της Ἑνώσεως, Χαλκοκονδύλη 37 -  Ἀθήνα,  καὶ διαπιστώνοντας ὅτι τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἔχει ἀπαρτία συζήτησε μεταξύ ἄλλων καί τό θέμα «Ψήφισμα για τό τάμα το θνους».

Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς, «Ἕκαστος ὅπου σώζεται, ἐκεῖ δικαίως καὶ προστρέχει»

«Ἕκαστος ὅπου σώζεται, ἐκεῖ δικαίως καὶ  προστρέχει·[1]»
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
Αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας, καλεῖ ἐργάτες νά ἐργασθοῦν στόν Ἀμπελῶνα Του, νά τηρήσουν τίς Ἅγιες ἐντολές Του[2] καί προσφέρει δωρεάν κληρονομιά τήν Βασιλεία τοῦ Πατρός Του[3]. Ἀντίθετα, ὁ Ἑωσφόρος, μέ δόλο καί ἀπάτη, δεικνύει τούς δικούς του «ἀγρούς», καλώντας κι’ αὐτός  ἐργάτες  βόσκειν χοίρους, ὁδηγώντας τούς ἀφελεῖς εἰς αἰώνιον ἀπώλειαν. Ἀφ’ἑνός ἔχουμε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἀφ’ἑτέρου τήν δυναστεία τοῦ διαβόλου. Ἐν τούτοις, παραθέτουμε ἐνδεικτικά τά χωρία ἐκεῖνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ τά ὁποῖα τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἀπό ἄκραν εὐσπλαχνίαν καί φιλανθρωπίαν, προειδοποιεῖ γιά τό χάος καί τήν ἄβυσσον, τήν τραγικότητα ὡς συνέπεια τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, πρός ἀποφυγήν τῶν ἔργων τοῦ βορβόρου. Ἐπίσης, παραθέτουμε λόγους Πατέρων, σύγχρονων Θεολόγων καί ἀσκητῶν.

Πρωτοπρ. Θεοδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και αντιπαλαμικές διεργασίες


8/3/2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

23/3/15

Το αειπάρθενο της Θεοτόκου και αιρετικές "εόρτιες ρουκέτες"

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 23η  Μαρτίου 2015.
ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ «ΕΟΡΤΙΕΣ ΡΟΥΚΕΤΕΣ»
Με θλίψη διαπιστώνουμε, ότι τις παραμονές των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας κάποιοι φροντίζουν να ρίχνουν «πυροτεχνήματα», αστήρικτες, ανιστόρητες, αυθαίρετες και εν πολλοίς παιδαριώδεις και γελοίες θεωρίες, προκειμένου να προσβάλουν την αξιοπιστία των Αγίων Γραφών και την σώζουσα διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αφορμή για την ανακοίνωσή μας αυτή πήραμε από ένα πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα STAR PRESS 1, με τίτλο: «Ο Ιησούς είχε αδελφό, τον Ιάκωβο», παρουσιάζοντας ως «είδηση βόμβα» μια «ανατρεπτική θεωρία Αμερικανού θεολόγου». Όπως έγραψε: «Η Παναγία δεν ήταν “αέναη παρθένα”, όπως πιστεύει μέχρι σήμερα ο χριστιανικός κόσμος, αφού, σύμφωνα με τον Μπεν Γουιδεράιγκτον, απεβίωσε αφότου είχε γεννήσει και άλλα παιδιά, τα οποία, αναπόφευκτά, θεωρούνται αδέλφια του Ιησού Χριστού».

Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας, 25η Μαρτίου: Δυo γιορτές ορόσημα για την Εκκλησία και το Έθνος

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Αριθ.  Πρωτ. 9
 Εν Δελβινακίω τη 9η Φεβρουαρίου 2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  178η
ΘΕΜΑ:  25η Μαρτίου : Δυo γιορτές ορόσημα για την Εκκλησία και το Έθνος
Αγαπητοί μου Χριστιανοί, 
-Α-
  Η 25η Μαρτίου είναι μεγάλος σταθμός για την Εκκλησία και το Έθνος. Είναι δυo γιορτές, που ο ορθόδοξος χριστιανικός λαός μας τις θεωρεί άρρηκτα συνδεδεμένες. Γιατί η μια σηματοδοτεί την σωτηρία μας. Και η άλλη, την απαρχή της λυτρώσεως της Ελληνικής μας Πατρίδος από τον απάνθρωπο τουρκικό ζυγό. 
Πράγματι !  Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε το «ευαγγέλιο», δηλαδή το ευχάριστο μήνυμα στην Παρθένο Μαριάμ, που κατοικούσε στην Ναζαρέτ,

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η προσφορά της Εκκλησίας στον Μικρασιατικό Ελληνισμό

Η προσφορά της Εκκλησίας στον Μικρασιατικό Ελληνισμό
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Η στους πολλούς σκοτεινούς αιώνες της σκλαβιάς και των εξ αυτής δυσαριθμήτων βασάνων και πάμπολλων θυμάτων διατήρηση της ταυτότητας των Ελλήνων οφείλεται  στην καθοριστική παρουσία και την εργώδη και θυσιαστική προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κλήρου και λαού. Η Εκκλησία ήταν που διατήρησε άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής συνείδησης και προετοίμασε την εθνεγερσία. Αν δεν υπήρχε Εκκλησία μετά το 1453 το Έθνος θα είχε εξαλειφθεί και δεν θα αναδεικνυόταν το 1821. Γι’ αυτό και ορθώς ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τόνιζε πως «Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι όπως το κρέας με το νύχι».

22/3/15

Ο Τάσος Κουράκης για διορισμούς και εξεταστικό σύστημα

Στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανακοινωθούν ο αριθμός των μόνιμων διορισμών για την επόμενη σχολική χρονιά και το εξεταστικό σύστημα των δύο επόμενων ετών για την εισαγωγή στις σχολές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
Ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης έδωσε το περίγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των δύο επειγουσών προτεραιοτήτων για την Β’ εκπαίδευση σε συνέντευξή του στη Μάχη Νικολάρα, στον Alpha 989 και την εκπομπή Υπόθεση Παιδεία.

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: Κυριακή Δ´ Νηστειών


Το κήρυγμα της Κυριακής Δ´ Νηστειών από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περαιώς κ. Σεραφείμ.
συν-οδοιπορία

Φώτιος Μιχαήλ, Όχι! Δεν θέλουμε να σωθούμε!

Όχι! Δεν θέλουμε να σωθούμε!
Γράφει ο Φώτιος Μιχαήλ, ιατρός
Μιλώντας για την 25η Μαρτίου και την Επανάσταση του 1821, μας αρέσει, συνήθως, να λέμε λόγια φανταχτερά, γεμάτα θριαμβολογίες και επαίνους. Σπάνια ακούγεται λόγος, που να ελέγχει και να προβληματίζει. Η επέτειος, όμως, της 25ης Μαρτίου δεν είναι μόνον μια επέτειος ηρωϊκών αγώνων και πολεμικών κατορθωμάτων. Είναι ταυτόχρονα και μια πολύ καλή αφορμή, να κάνουμε όλοι μας μιαν άσκηση αυτοκριτικής και να αναρωτηθούμε:
Τι είναι αυτό, που μετράει περισσότερο για τους ήρωες του ’21; Είναι τα λόγια μας τα μεγάλα, οι παρελάσεις και η κατάθεση στεφάνων; Ή μήπως οι ψυχές τους λαχταράνε από εμάς άλλα πράγματα και κυρίως να τους μιμηθούμε στην πράξη, και η ζωή μας να είναι σύμφωνη με τα πιστεύω τους και τα ιδανικά τους; 

"Μουσικό Αναλόγιο" στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τη Γυναικεία Βυζαντινή Χορωδία Πατρών "ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ"

Ο Πνευματικός και Πολιτιστικός Σύλλογος της Γυναικείας Βυζαντινής Χορωδίας Πατρών "ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ", υπό τη διεύθυνση της καλλιτεχνικής Διευθύντριας κας Αφροδίτης Χρυσανθακοπούλου, θα ανεβάσει στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το "Μουσικό Αναλόγιο", αφιερωμένο φέτος στη "ΜΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ", τη Δευτέρα στις 30 Μαρτίου και ώρα 20.00.
Η εκδήλωση- πλαισιωμένη με ύμνους οι οποίοι αναφέρονται στο υπέροχο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της γλυκειάς "Μάνας Παναγιάς" - τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό της έργο.
Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να τιμήσετε με την παρουσία σας την ως άνω εκδήλωση συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Μετά τιμής
Η Χοράρχης και το Διοικητικό Συμβούλιο

Τιμή εισόδου 10 Ευρώ και τα εισιτήρια διατίθενται στο βιβλιοπωλείο "Discovery" και στο ζαχαροπλαστείο "Εντελβάις" Πλατεία Αγίας Σοφίας Πατρών.

21/3/15

Στοιχειώδης λογικὴ... Ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ τὸ ναυάγιο!

Ἀκοῦμε γιὰ ναυάγια –ὅπως κι αὐτὲς τὶς ἅγιες μέρες γιὰ τὸ «Νόρμαν Ἀτλάντικ» στὴν Ἀδριατική–, καὶ ἡ ψυχὴ συνέχεται. Ὅλοι ἀπὸ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις παρακολουθοῦν, ἀγωνιοῦν μαζὶ μὲ τοὺς ἐπιβάτες ποὺ κινδυνεύουν, προσεύχονται, παρακαλοῦν τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους νὰ σωθοῦν οἱ ἄνθρωποι - οἱ ψυχές, νὰ βγοῦν γεροὶ στὴ στεριά. Τί ἄλλο νὰ κάνουν, ἀφοῦ μὲ ἄλλο τρόπο δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν; Κ᾽ εἶνε ἀλήθεια, ὅτι χάρις σὲ τέτοιες προσευχὲς τὰ θύματα μειώνονται καὶ πολλοὶ διασῴζονται. Ἕνα ἄψυχο σκάφος τέλος πάντων ἂς χαθῇ.

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Η ευλογία του Θεού

Αποστολικό Ανάγνωσμα Δ' Νηστειών
Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος
(Εβρ. στ' 13 – 20)
Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης
Αρκετές φορές γίνεται λόγος περί της “ευλογίας τού Θεού”. Η δε φράσις “να έχεις την ευλογία τού Θεού” θεωρείται και φυσικά είναι κάτι το δεδομένο και απολύτως φυσικό που αποτελεί μια των καλυτέρων ευχών που εκφράζουν οι πιστοί.
            Αλλά τι ακριβώς είναι αυτή η ευλογία; Επί της ουσίας τι εννοούμε με τον όρο “ευλογία Θεού”;
            Σε αυτό το σημείο θα στρέψουμε την σκέψη μας, αφού η αποστολική περικοπή σε αυτό ακριβώς το θέμα τής “ευλογίας” αναφέρεται.
            Βλέπουμε τον Θεό να υπόσχεται ενόρκως μάλιστα στον πιστό Αβραάμ ότι θα τον ευλογήσει. Θα τον ευλογήσει πλουσίως και θα τον αναδείξει γενάρχη τού εκλεκτού Του λαού. Του λαού ο οποίος στον χώρο τής Χάριτος εντάσσεται στο Σώμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Εξηγήσεις ζητά από τον Μητροπολίτη Ελσίνκι Αμβρόσιο η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (21/03/2015)
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, ἀπό τῆς Τρίτης, 17ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς τ. μ. Μαρτίου 2015.
Κατ᾿ ἀρχήν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ α΄ τῇ τάξει τῶν Σεβ. συνοδικῶν ἀρχιερέων Μητροπολίτου Σύμης κυρίου Χρυσοστόμου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου.

Σφοδρή πολεμική στο open.gov για την ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη», γράφει ΤΟ ΒΗΜΑ

Σφοδρή πολεμική στο open.gov για την ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη»
Ρεκόρ αρνητικών σχολίων στη δημόσια διαβούλευση
Μπίτσικα Παναγιώτα
Η πιλοτική εφαρμογή της «κάρτας πολίτη» αποτελεί την πιο… αντιδημοφιλή ρύθμιση στο πρώτο σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου!
Δεν είναι μόνο ότι η πρόβλεψη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πολίτη συγκεντρώνει, κατά τη δημόσια διαβούλευση, τα περισσότερα σχόλια σε σχέση με τα υπόλοιπα 35 άρθρα του σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά κυρίως την επαναπρόσληψη των απολυμένων στο Δημόσιο, την αποκατάσταση των «διαθέσιμων» αλλά και αλλαγές στη δημόσια διοίκηση.

Παρακαταθήκη: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015


Περιεχόμενα
Τσίπρας τό 2010: Ὄχι στήν κάρτα φακελώματος τοῦ πολίτη!
Ἄς ἀποδυθοῦμε μέ ζῆλο στόν ἱερόν ἀγῶνα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς
[Αἱ συμπροσευχαί] πληγώνουν τό ὀρθόδοξον αἴσθημα.
Γνῶμες Ἁγίων Γερόντων περί οἰκουμενισμοῦ.
Τό σχέδιο Coudenhove-Kalergi.
Λέμε «OXI» στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
Μνήμη 1821.
Εἰδήσεις καί Σχόλια.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 100:

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την Κυριακή Δ΄ Νηστειών


20/3/15

Μοναχός Νικόλαος Ἁγιορείτης, Διακυβεύεται ἡ πίστις ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Διακυβεύεται ἡ πίστις ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ μοναχοῦ Νικολάου, Ἁγιορείτου
Η ΕΙΣΟΔΟΣ στὴ Μ. Τεσσαρακοστή μᾶς καλεῖ ἐπάνω ἀπ᾽ ὅλα γιὰ ἐξομολόγηση καὶ μετάνοια. Ἀλλὰ ὅταν ἡ πίστη μας κινδυνεύει, ἀπὸ τὰ πυκνὰ καὶ μαῦρα οἰκουμενιστικὰ σύννεφα, ἡ ἐξομολόγηση ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ὅσα παράνομα γίνονται στὸ χῶρο τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, ἀπὸ τὶς συχνὲς παράνομες καὶ προκλητικὲς συμπροσευχὲς τῶν οἰκουμενιστῶν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπικούς. Σὰν ἐξομολόγηση ἀναφέρουμε ὅτι μικρὴ μερίδα ρασοφόρων πατέρων ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ συμπροσευχὲς αὐτὲς γίνονται, διότι ὁ Πατριάρχης δέχεται πιέσεις ἀπὸ τὸ παρασκήνιο, ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὶς κάνει γιὰ λόγους πολιτικῆς, καὶ ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὰ ἐγίνοντο καὶ παλαιότερα.

Ιωάννης Τάτσης, Η πόρνη αίρεση του Οικουμενισμού

Η πόρνη αίρεση του Οικουμενισμού
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης στο λόγο του «Εις την εαυτού χειροτονίαν προς Ευάγριον περί θεότητος» επισημαίνει τα λανθασμένα στοιχεία της διδασκαλίας των αιρετικών Πνευματομάχων. Προχωρεί όμως και σε μία περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται οι αιρετικοί αυτοί περιγράφοντας τη στάση τους απέναντι στα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Παραλληλίζει τους αιρετικούς με τον άσωτο υιό της παραβολής και τους ελέγχει γιατί καταβίβασαν το υψηλό δόγμα της Αγίας Τριάδος στα ταπεινά νοήματα των χοίρων και ξόδεψαν τον δογματικό πλούτο της Εκκλησίας στις πόρνες της αίρεσης. Και ολοκληρώνει τον παραλληλισμό λέγοντας ότι «πόρνη εστίν η αίρεσις ταις ηπατημέναις ηδοναίς γοητεύουσα».
Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή του αγίου για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι αιρετικοί, πολέμιοι της θεότητος του Αγίου Πνεύματος.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Μεταπατερική αμφισβήτηση του λόγου του Πατρο-Κοσμά "Τον Πάπα να καταράσθε"!

Ἐν Πειραιεῖ 20-3-2015
ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ «ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ»!
Ἀπάντηση σέ ἄρθρο τοῦ Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεωργίου Τσέτση
Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Οἱ Οἰκουμενιστές ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν ρήση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ : «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»! Βλέποντας, ἄλλωστε, τὴν καθολική, σταθερὴ καὶ ἀδιάκοπη πίστη τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεση, ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Φωτίου μέχρι σήμερα, ἐπὶ 1200 χρόνια, καταδικάζουν τὸν παπισμὸ ὡς αἵρεση, ἐφηύραν καινούργια αἵρεση, μέσα στά πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν μεταπατερικὴ καί μετακανονική αἵρεση τοῦ Φαναρίου καί τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου, ἡ ὁποία παραμερίζει καί καταργεῖ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καί τούς Ἱερούς Κανόνες, ὡς ἀνεπίκαιρους, ξεπερασμένους καί παρωχημένους, μαζὶ καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Τοὺς εἶναι ἐμπόδιο στὰ συγκρητιστικά, μασονοεβραϊκά, οἰκουμενιστικά καί νεοεποχίτικα σχέδιά τους.

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἀκολουθοῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ

Ἀκολουθοῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί μιλοῦν μόνο γιά δικαιώματα. Πιστεύουν ὅτι οἱ ἐντολές δυσκολεύουν τή ζωή καί ἐμποδίζουν τή δημιουργικότητα. Τίς ἐκλαμβάνουν ὡς ἐμπόδια πού πρέπει νά ἐκλείψουν, γιατί καταργοῦν τήν ἐλευθερία τους! Αὐτό, ὡστόσο, συμβαίνει μόνο στήν περίπτωση πού οἱ ἄνθρωποι ἐπιλέγουν τό κακό, τό ἄδικο, τό ἰδιοτελές καί κάθε ἐγωιστική καί προκλητική ἐνέργεια. Ἀντίθετα, οἱ δίκαιοι, οἱ ταπεινοί, οἱ ἐργατικοί καί ἀγαθοεργοί δέχονται ὅτι οἱ ἐντολές, ὄχι μόνο δέν ἐμποδίζουν, ἀλλά ἀνοίγουν τό δρόμο, γιά νά προχωρήσουν ἐλεύθερα, δραστηριοποιούμενοι μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις στά ἔργα πού ἐπιλέγουν καί ἀποφασίζουν νά πραγματοποιήσουν.

19/3/15

Ιδρύεται Θεολογική Σχολή στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:
1) Συζήτησε τὰ ὑπὸ τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς ἀναθεωρημένα κείμενα τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καὶ ὑπέβαλε τίς, κατὰ τὴ γνώμη της, εἰσηγήσεις γιὰ τροποποιήσεις.
2) Ἐνημερώθη ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν ἵδρυση Θεολογικῆς Σχολῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ ἔναρξη λειτουργίας τῆς Σχολῆς προγραμματίζεται γιὰ τὸν προσεχὴ Σεπτέμβριο.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.3.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Ἡ σχεδιαζομὲνη Πανορθόδοξος Σύνοδος θὰ ἀτιμάση καὶ τὸ μυστήριον τοῦ Γάμου; Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης, Προϊστάμενος Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.
◇ Ὁ Ἑλληνορθόδοξος κλῆρος καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις. Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ο Τάσος Κουράκης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Από την Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσου Κουράκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 16 Μαρτίου 2015
θα ήθελα να πω για την αξιολόγηση, γιατί νομίζω ότι έγινε μια παρανόηση, στο ζήτημα αυτό. Στο πολυνομοσχέδιο - και εκεί πέρα θα δούμε, ας μην το συζητήσουμε τώρα - σας λέω ότι προβλέπεται η κατάργηση της αξιολόγησης, πράγμα που ήδη έχουμε αναγγείλει με δελτία τύπου, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, στα σχολεία, γιατί αυτή η αξιολόγηση, η οποία έβαζε και ποσοστό, που θα περνούσε από τη μια βαθμίδα στην άλλη,

Εόρτιο Μήνυμα Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2015 
Στήν σημερινή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀγαπητοί χριστιανοί, συνυπάρχουν ἡ μυστηριακή φανέρωση τῆς θείας οἰκονομίας καί τό  πρῶτο μέγα γεγονός τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας.
Σμερον τς σωτηρίας μν τό κεφάλαιον καί το π΄ αἰῶνος μυστηρίου φανέρωσις, Υός το Θεο, Υός τς Παρθένου γίνεται.
Δύο πρόσωπα: ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστός καὶ ἡ Παρθένος Μαριάμ, ἡ Κυρία Θεοτόκος καί Θεομήτωρ, καί δύο     γεγονότα: ἡ φανέρωση τοῦ «ἀπ΄αἰῶνος κεκρυμμένου μυστηρίου» τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀρχή ὅλης τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

Επιστολή της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Κάρτα του Πολίτη


Επιστολή διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη «Κάρτα του Πολίτη» έστειλε τη Δευτέρα 16-3-15 η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους προς τον αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλο.

Δείτε την Επιστολή:

18/3/15

Εκδήλωση του Παραρτήματος ν. Λάρισας της ΠΕΘ και της Χριστιανικής Εστίας Λάρισας με ομιλητή τον καθηγητή Δ. Τσελεγγίδη

Δελτίο τύπου
Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τό παράρτημα Λάρισας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων μέ τήν Χριστιανική Ἑστία Λαρίσης τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 8 Μαρτίου 2015 στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
            Ὁμιλητής ἦταν ὁ διακεκριμένος καθηγητής τῆς Δογματικῆς στή Θεολογική Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα:
πάρχει γνήσια αγάπη χωρίς ορθή πίστη; Ἡ περίπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος κλείνει την εκδήλωση για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό


ΠΕΘ και Ζωηφόρος

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Η προσωπική μας σχέση με τον Θεό

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ
ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
Ἡ ὁδός τοῦ Χριστιανοῦ ποτέ δέν μπαίνει σέ πνευματικά καλούπια. Δέν ὑπάρχει κάποιος νόμος, πού νά διέπη τούς πάντες καί τά πάντα στήν ἐν Θεῷ ζωή. Διότι τό Ἅγιον Πνεῦμα ὅπου, ὅπως καί ὅταν θέλη ''πνεῖ''. Ἡ σχέσις τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ τόν προσωπικό ζῶντα Θεό εἶναι μοναδική καί ἀνεπανάληπτη, διότι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός καί ἀνεπανάληπτος.
Ὁ Θεός δέν δεσμεύεται, οὔτε ἀπό νόμους, οὔτε ἀπό ''πνευματικές συνταγές'', ἄλλωστε οἱ παράμετροι τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἀπειράριθμοι.

Επιστολή π. Σαράντη Σαράντου προς τον Αρχιεπίσκοπο για την Κάρτα του Πολίτη

Μαρούσι 12-3-2015
Κάρτα τοῦ Πολίτη
Μακαριώτατε,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.
Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή της Ορθοδοξίας


1/3/2015
www.impantokratoros.grkatihisis.blogspot.gr

Ἐπεῖγον! Ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ξεκίνησε!

Ἐπεῖγον! Ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ἤδη ξεκίνησε καὶ θὰ διαρκέσει ὡς τὴν 24η Μαρτίου 2015, 14:00. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐκφράσουμε μαζικὰ τὶς ἐπιφυλάξεις μας ὥστε οἱ ὑπεύθυνοι τς διαβούλευσης νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι τὸ σχεδιαζόμενο μέτρο ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὰ Πιστεύω καὶ τὶς ἀρχὲς τῶν Ἑλλήνων. Στὸ χέρι μας (κυριολεκτικὰ) καὶ στὴν καρδιὰ μας ἐναπόκειται νὰ δωθεῖ μαζικὰ ἀπὸ ὅλους μας μία μικρὴ ὁμολογία πίστεως ποὺ θὰ κλονίσει τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν του Γένους μας.
Ἀφῆστε τὸ σχόλιό σας γιὰ τὸ ἐπίμαχο ἄρθρο 16 ἐδῶ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559.
Ἡ ὑλοποίηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη δὲν θὰ περάση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μνήμη του θαύματος των Κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος


Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ανύδρου - 28/2/2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)