27/6/16

Μητροπολίτες που συμμετείχαν στη Μεγάλη Σύνοδο δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αρνήθηκαν να υπογράψουν το τελικό κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» τουλάχιστον οκτώ Μητροπολίτες.
Από την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν υπέγραψε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο οποίος διετύπωσε την ρητή επιφύλαξή του και στα κείμενα «H AΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» και «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ».

Πρώτες θλιβερές διαπιστώσεις από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 27η Ιουνίου 2016.
ΠΡΩΤΕΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
   Με πολύ θλίψη και οδύνη ψυχής παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αρχής γενομένης από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής και καταθέτουμε με πολλή συντομία στις γραμμές που ακολουθούν στον πιστό λαό του Θεού τις πρώτες διαπιστώσεις μας.  

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Μίμησις ομολογίας των Αγίων Πάντων

Ἐν Πειραιεῖ 26-6-2016
ΜΙΜΗΣΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή : «Μιμημαί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστοῦ». Το ἴδιο φωνάζει σήμερα καί καθένας ἀπό τούς ἁγίους Πάνατς σ’ἐμᾶς. Ἄν εἶστε Χριστιανοί, μιμηθῆτε μας! Διότι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «ἑορτή ἁγίου, μίμησις ἁγίου». Ἄν ἑορτάζουμε τούς ἁγίους, πρέπει νά τούς μιμηθοῦμε.

Γιώργος Κακαρελίδης, "Φίλης: απομάκρυνση Θρησκευτικών από τον κατηχητικό χαρακτήρα τους"

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Διαβάστε το εύστοχο άρθρο του Γιώργου Κακαρελίδη, Καθηγητού Εφαρμογών στην Επιχ. Έρευνα και Στατιστική του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.
Εφημ. "ΑΛΛΑΓΗ", 25/05/2016

26/6/16

Νίκος Φίλης, Η μείωση των Θρησκευτικών κατά μία ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού γίνεται αποδεκτή ως μεταβατική επιλογή

Με Αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος διαβιβάζει έγγραφο της ΠΕΘ με το οποίο "αιτείται την επαναφορά των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών που αφαιρέθηκαν από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και τον διορισμό Θεολόγων καθηγητών για να διδάσκουν το μάθημα στα Δημοτικά Σχολεία".
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Νίκος Φίλης για τη μη συμμετοχή της ΠΕΘ στο διάλογο του ΙΕΠ για το μάθημα των Θρησκευτικών

Με Αναφορά του προς τον Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος διαβιβάζει την Ανοιχτή Επιστολή της ΠΕΘ προς το ΙΕΠ για τον προσχηματικό διάλογο για το μάθημα των Θρησκευτικών. Στην Αναφορά απάντησε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΗ:

Τα τελικά κείμενα της Μεγάλης Συνόδου

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Official Documents of the Holy and Great Council of the Orthodox Church

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, Από την ορθότητα των αποφάσεων που λαμβάνει εκάστη Σύνοδος χαρακτηρίζεται μεγάλη ή μικρή


Δηλώσεις της Α.Μ. του Αρχιεπισκοπού Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, επί της ολοκληρώσεως των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (25 Ιουνίου 2016)
Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου θα δικαιώσουν την πραγματοποίησή της, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου. Η Σύνοδος, ύστερα από διαβουλεύσεις έξι ημερών, ενέκρινε έξι θεολογικά κείμενα.

Εγκύκλιος της Μεγάλης Συνόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
(Κρήτη, 2016)

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Ὕμνον εὐχαριστίας ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι προσκυνουμένῳ Θεῷ, τῷ ἀξιώσαντι ἡμᾶς συνελθεῖν κατά τάς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς ἐπί τό αὐτό ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ,

Το τελικό κείμενο της Μεγάλης Συνόδου: "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

  1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐν τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ αὐτοσυνειδησίᾳ αὐτῆς πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι κατέχει κυρίαν θέσιν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.

ΜΗΝΥΜΑ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ΜΗΝΥΜΑ

Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Πρός τόν Ὀρθόδοξο λαό

καί κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως

Ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Θεό τῶν «οἰκτιρμῶν καὶ πάσης παρακλήσεως», διότι μᾶς ἀξίωσε νά συνέλθουμε τήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016) στήν Κρήτη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ μαθητής του Τίτος κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Η καταληκτήρια συνεδρία της Μεγάλης Συνόδου

25/6/16

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Γίνεσθέ μοι μάρτυρες

ΓΙΝΕΣΘΕ ΜΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Φθάσαμε με την χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην πρώτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου, την γνωστή σε όλους μας Κυριακή των Αγίων Πάντων, και η Αγία μας Εκκλησία μαζί με την Σύναξι των Αγίων Πάντων τιμά και την ιερή μνήμη του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, Δαβίδ του Νέου Οσιομάρτυρος και Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας.
Οι Άγιοι του Θεού υπήρξαν και είναι θαρραλέοι και ατρόμητοι Ομολογητές και Κήρυκες της παρουσίας και της αγαθοποιού Θείας Προνοίας του Τρισαγίου Κυρίου και Θεού μας στον σύμπαντα κόσμο και όλη την ανθρωπότητα.

Σύντομες ειδήσεις και σχόλια για τη Μεγάλη Σύνοδο (Συνεχής ενημέρωση)


-Τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης.
-To Μήνυμα της Μεγάλης Συνόδου προς τον κόσμο.
-Με Πατριαρχικό συλλείτουργο στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Χανιά ολοκληρώνεται η Μεγάλη Σύνοδος. Μετά το Ευαγγέλιο η ανάγνωση της εγκυκλίου της Συνόδου προς τον κόσμο.
Διεκόπη η ζωντανή μετάδοση της τελευταίας συνεδρίας της Μεγάλης Συνόδου. Ολοκληρώνεται η επεξεργασία του κειμένου για τις Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον.

Επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Μεγάλης Συνόδου περί αυτονόμου, νηστείας και γάμου

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις
Παρασκευή 24 Ἰουνίου 2016
Ἀριθ. 03
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης 18-27 Ἰουνίου 2016
Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν,
εἰς ΕΝΟΤΗΤΑ πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
(Κοντάκιον Πεντηκοστῆς).

Αντικατάσταση της «ύπαρξης» με την «ονομασία» αντί της «εκκλησίας» με την «ομολογία»

Το αρχικό κείμενο για τις «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» ανέφερε:
«Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών»

Ομοφωνία με αποδοχή της πρότασης της Εκκλησίας της Ελλάδος στο κείμενο για τις Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος
Με την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προστατεύεται η Ορθόδοξη εκκλησιολογία
Εις το ευαίσθητον κείμενον το οποίο αφορούσε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στοιχούσα το πνεύμα της Ιεραρχίας,

Ο Αρχιμ. Παύλος Δημητρακόπουλος για τη Μεγάλη Σύνοδο

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς, Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενι(στὴν)κὸν Πατριάρχην Κων/πόλεως Βαρθολομαῖον

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ
Πρὸς τὸν Οἰκουμενι(στὴν)κὸν
Πατριάρχην Κων/πόλεως Βαρθολομαῖον.
Θὰ ἔχετε ἀκούσει, Παναγιώτατε, τὴν λαϊκὴν παροιμίαν ποὺ λέγει : «Πές μου τοὺς φίλους σου νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι». Ἢ τὸ τοῦ Ἀποστόλου «φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαὶ» (Α΄ Κορ. 15, 33) Καὶ ἐξηγοῦμαι : Ποῖοι εἶναι οἱ ἀγαπητοὶ καὶ πεφιλημένοι σας φίλοι;

Οι αντιδράσεις Κρητικών για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου συνεχίζονται

Οι αντιδράσεις Κρητικών για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου συνεχίζονται
Συνέντευξη του μέλους της συντονιστικής επιτροπής της Σύναξης Ορθοδόξων Κρητών, Γεωργίου Βλαμάκη.
- Κύριε Βλαμάκη, είστε ένας από τους Χανιώτες που έχουν αντιδράσει στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου. Τι συμβαίνει στην Κρήτη; Υπάρχει κόσμος που αντιδράει; Υπάρχει κόσμος που τάσσεται αρνητικά απέναντι στη Σύνοδο;

24/6/16

Την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου συνεδριάζει το ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις

Σύμφωνα με Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή "Την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ με θέματα σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών. Παράλληλα θα εξεταστούν αιτήσεις εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία και για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις.

Ενημέρωση Τύπου για την Μεγάλη Σύνοδο (Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016)

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κράτος χριστιανικό. Ἄς τό χωνεύσουν ὅσοι τούς ἐνοχλεῖ ἡ ἀλήθεια αὐτή!

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κράτος χριστιανικό. 
Ἄς τό χωνεύσουν ὅσοι τούς ἐνοχλεῖ ἡ ἀλήθεια αὐτή!
Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
Ἡ γνωστή καί μή ἐξαιρετέα, ἀπειροελάχιστη πλήν ὅμως θορυβώδης, μειοψηφία ἤχησε γιά μιά ἀκόμη φορά τά παράφωνα οὐρλιαχτά της.

Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος του Πατριαρχείου Αντιοχείας για τη Μεγάλη Σύνοδο

23/6/16

Ενόψει της κρισιμότερης απόφασης της Συνόδου της Κρήτης

Το κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προν τον λοιπόν χριστιανικό κόσμον" αναμένεται να συζητηθεί αναλυτικά στην συνεδρία της Παρασκευής 24/6/2016 της Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη.

Ο Πατριάρχης Γεωργίας υπενθυμίζει στον Οικουμενικό τις παρατηρήσεις της Εκκλησίας της Γεωργίας στα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου

Επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο απέστειλε ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2016. Στην Επιστολή εξηγεί γιατί αρνείται να συμμετάσχει στη Σύνοδο και υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις της Συνόδου της Εκκλησίας της Γεωργίας επί των κειμένων της Μεγάλης Συνόδου.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (στα ελληνικά):

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Πνευματικὴ ἀξιοποίησις τοῦ χρόνου

Πνευματικὴ ἀξιοποίησις τοῦ χρόνου
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ἀγωνιστὴς πάντα ἔχει στὸ νοῦ του τὴν ἀξιοποίηση τοῦ παρόντος. Ὁ χρόνος εἶναι πολύτιµος, ὄχι µὲ τὴν ἔννοια ποὺ δίνουν οἱ κοσµικοί, ἀλλὰ γιὰ περισσότερη προσευχή, γιὰ βαθύτερη περισυλλογή, γιὰ οὐσιαστικότερη µετάνοια, ἀλλὰ καὶ γιὰ περισσότερη ἔµπρακτη ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς. Ὁ ἀγωνιζόµενος κατὰ Θεὸν θεωρεῖ ἀδιανόητο νὰ περνάει ὁ χρόνος του χωρὶς νὰ κάνει κάτι τὸ πνευµατικό.

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»: Πορεία κατὰ κρημνῶν!

«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»: Πορεία κατὰ κρημνῶν!
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τίς ἀποφάσεις τῆς “Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου” τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί τά σχέδια τῶν ἀποφάσεων ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί λοιπούς οἰκουµενιστές

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος για τις εργασίες της Μεγάλης Συνόδου

Ενημέρωση Τύπου για την Μεγάλη Σύνοδο (Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016)

Ο Νίκος Φίλης για μάθημα Θρησκευτικών, προσευχή και παρελάσεις

Απόσπασμα συνέντευξης του Νίκου Φίλη στο HOT DOC
Να περάσουμε στο ζήτημα των διαφωνιών σας με την Εκκλησία. Τι πρόκειται να γίνει με την πρωινή προσευχή και κυρίως με το μάθημα των θρησκευτικών Θα παραμείνουν υποχρεωτικά και από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές;

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.6.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης κατήργησε τὴν πενταρχίαν; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο δίνει η ΠΕΘ

Δελτίου τύπου
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Προκόπιο Παυλόπουλο δίνει η ΠΕΘ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό της Γονυκλισίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής,

22/6/16

Επαναφορά τρίτης ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣΤην επαναφορά της δυνατότητας τρίτης ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία μαθημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβλέπει διάταξη τροπολογίας που κατέθεσε, προς ψήφιση, στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ενημέρωση Τύπου για την Μεγάλη Σύνοδο (Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016)

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις "νέες χώρες"

Ἀνακοινωθέν (22/06/2016)
Σήμερον, Τετάρτην, 22αν Ἰουνίου 2016, συζητουμένου ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τοῦ θέματος τοῦ Αὐτονόμου, ἐπί σχετικῇ δέ προτάσει τροπολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα περί της ''Συνόδου'' της Κρήτης

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση περί της ''Συνόδου'' της Κρήτης στόν πανηγυρικό Εσπερινό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Άνω Γατζέας Βόλου (19-6-2016)

Διαβεβαιώσεις Οικουμενικού Πατριάρχη για τις "νέες χώρες" και ένα ερώτημα

Δελτίο Τύπου Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχου περί του καθεστώτος των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών
(22/6/2016).
Επί γενομένης προτάσεως-προσθήκης υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος επί του κειμένου «ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ»,

Απορρίφθηκε η τροπολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του "ανθρωπίνου προσώπου" και του "ανθρώπου"

Κατά την χθεσινοαπογευματινή Συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Προκαθημένων συζητήθηκε το σχετικό κείμενο. Πρόταση τροποποίησης είχε καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αναφερόταν σε τρία σημεία. Το πρώτο ζητούσε την εξής τροποποίηση:

Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Σκέψεις μέ ἀφορμή κείμενο τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου

Πάτρα,  22  Ἰουνίου 2016
Ὁ οἰκουμενικοῦ κύρους κανόνας τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ
καί τά ἀνύπαρκτα γιά τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογικά διλήμματα
(ἀποκλειστική ἤ περιεκτική ἐκκλησιολογία;)
Σκέψεις μέ ἀφορμή κείμενο τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου
Πρωτοπρεσβύτερος, Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Σέ ἐκτενές ἄρθρο του στή ΡΟΜΦΑΙΑ  μέ τίτλο «Ἐμπιστεύομαι τήν Ἐκκλησία»[1]  ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλλος)

21/6/16

Η αλλαγή στάσεως της Σερβικής Εκκλησίας για τη συμμετοχή στη Μεγάλη Σύνοδο

Η αλλαγή στάσεως της Σερβικής Εκκλησίας για τη συμμετοχή στη Μεγάλη Σύνοδο

Για πολλούς ίσως φανεί περίεργη και αναπάντεχη η αλλαγή στάσεως της Σερβικής Εκκλησίας ως πρός τη συμμετοχή στη Μεγάλη Σύνοδο. Υπήρχαν όμως έντονες διεργασίες στο παρασκήνιο που οδήγησαν τελικά σ' αυτή την αλλαγή.

Η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης αντιγράφει τη Β΄ Βατικανή;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 21η Ιουνίου 2016
Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗ;
ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΒΥΔΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟ
  Δεν είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε εκ νέου με το μακροσκελέστατο, (38 σελίδων), άρθρο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου με τίτλο «Εμπιστεύομαι την Εκκλησία».

Ενημέρωση Τύπου για την Μεγάλη Σύνοδο (Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016)

20/6/16

Υπάρχουν περιθώρια αναθεώρησης του κειμένου "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο";

Παρατηρητές στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Μεγάλης Συνόδου
Προς τους "παρατηρητάς αδελφών εκκλησιών" απηύθηνε χαιρετισμό στα αγγλικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως έχουν πλέον συνηθίσει οι Φαναριώτες Οικουμενιστές "αδελφές εκκλησίες" ονόμασε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τους αιρετικούς παπικούς και προτεστάντες παρατηρητές, τη στιγμή που ως γνωστόν ένα από τα μείζονα θέματα που έχουν τεθεί από πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες

Ενημέρωση Τύπου για την Μεγάλη Σύνοδο (Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016)

Ολόκληρη η εναρκτήρια συνεδρία της Μεγάλης Συνόδου - Ομιλίες των Προκαθημένων


Εὐλόγησον!

Ομιλία Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου στην εναρκτήρια συνεδρία της Μεγάλης Συνόδου

Παναγιώτατε,
Άγιοι Αδελφοί,
Δεν θεωρώ μειονέκτημα το ότι, μιλώντας ύστερα από πολλούς Αδελφούς, είμαι αναγκασμένος να επαναλάβω πολλά, τα οποία έχουν ηδη προλεχθεί.
Είναι έκτακτο και εξόχως μεγάλο το γεγονός που βιώνουμε και είναι, ως εκ τούτου, ανάγκη, επαναλαμβάνοντας τη σημασία του και εκφράζοντας τη χαρά μας, να πείσουμε και τους εαυτούς μας και τον κόσμο ολόκληρο για τις διαστάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Παρουσίαση του βιβλίου: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Πρέπει να ελπίζουμε ή να ανησυχούμε;


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 17 Απριλίου 2016  Δείτε το βιβλίο πατώντας εδώ

Αυστηρό μήνυμα Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τις απουσιάζουσες Εκκλησίες

Πατριάρχης Βαρθολομαίος, "Τα όρια μεταξύ αιρέσεως και Ορθοδοξίας καθορίζονται συνοδικώς και μόνον"

Στην εναρκτήρια της Μεγάλης Συνόδου ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πίστις ημών εκφράζεται αλαθήτως μόνο υπό της Εκκλησίας συνοδικώς. Ατυχώς κατά τας ημέρας μας επιπολάζει το φαινόμενο ομάδων ή ατόμων διεκδικούντων διεκδικούντων υπέρ εαυτών το αλάθητον εν τη ερμηνεία των Πατέρων και της Ορθοδόξου Πίστεως, κηρυττόντων αιρετικούς πάντας τους προς αυτών διαφωνούντας και εξεγειρόντων τον πιστόν λαόν ενίοτε και εναντίον των κανονικών αυτού ποιμένων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλεί τις Εκκλησίες που απουσιάζουν από τη Σύνοδο της Κρήτης να συνυπογράψουν τις τελικές αποφάσεις

«Η παρούσα Σύνοδος αγωνίζεται να τονίσει την ανάγκη της ενότητας σε έναν κόσμο διασπασμένο και κατακερματισμένο» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

19/6/16

Αιχμηρά tweets του Προύσης Ελπιδοφόρου για την Εκκλησία της Ρωσίας

Δείτε τι γράφει τις τελευταίες μέρες και μετά την απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας να απέχει από τη Μεγάλη Σύνοδο ο επίσκοπος Προύσης Ελπιδοφόρος στο twitter:

Παρόντες στη γραπτή ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά απόντες στην πραγματικότητα τέσσερις Προκαθήμενοι Ορθοδόξων Εκκλησιών

Το κείμενο της ομιλίας του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη σημερινή Λειτουργία της Πεντηκοστής δημοσίευσαν διάφορες ιστοσελίδες καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αρχή του κειμένου είναι γραμμένα τα ονόματα όλων των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ακόμη και όσων απουσιάζουν από την Κρήτη. Προφανώς το κείμενο είχε δοθεί για δημοσίευση πριν γίνει γνωστή η τελική κατάληξη της Συνόδου που συνέρχεται με τέσσερις απουσίες.

Η Βουλγαρική Εκκλησία διαψεύδει την πληροφορία ότι απέστειλε αντιπρόσωπο στην Κρήτη

Με ένα σύντομο ανακοινωθέν η Εκκλησία της Βουλγαρίας διαψεύδει ότι είναι επίσημα απεσταλμένος της στη Σύνοδο στην Κρήτη ο Αρχιμανδρίτης Харалампий Ничев. Η Εκκλησία της Βουλγαρίας τονίζει ότι δεν έχει στείλει κανέναν εκπρόσωπο στη Σύνοδο της Κρήτης.

Tweet του Πάπα και Retweet του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη Μεγάλη Σύνοδο

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter ο Πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε για τη Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων αδελφών του! Το tweet αυτό έγινε retweet από επίσημο λογαριασμό στο twitter του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Μεγάλη Σύνοδος: Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής

H Μητρόπολη Γλυφάδας για την "Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα"

Με αφορμή τον εορτασμό της 2ης «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα» και τη διοργάνωση ποικίλων συναφών εκδηλώσεων και σεμιναρίων στην περιοχή μας, αλλά και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η γιόγκα αποτελεί πρακτική των ανατολικών θρησκειών, δεν μπορεί να αποκοπεί από το θρησκευτικό της υπόβαθρο και εγκυμονεί πνευματικούς, σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους. (www.imglyfadas.gr).

18/6/16

Ετοιμάζεται απόρριψη των τροπολογιών επί των κειμένων της Μεγάλης Συνόδου (;)

Η πρώτη πραγματικότητα που θέτει ήδη υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα του τρόπου σύγκλησης και των αποφάσεων της λεγόμενης Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη είναι η απουσία τεσσάρων Ορθοδόξων Εκκλησιών από τις εργασίες της Συνόδου. Η θέση των Φαναριωτών ότι και σε άλλες Συνόδους υπήρχαν απουσιάζουσες Εκκλησίες οι οποίες εκ των υστέρων αναγνώρισαν τις αποφάσεις, είναι μεν ιστορικά ορθή, δεν θα έχει όμως εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση.

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου

ΠΝΕΥΜΑ ΕΥΘΕΣ ΕΓΚΑΙΝΙΣΟΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΓΚΑΤΟΙΣ ΜΟΥ
Ευλογημένη και χαριτοφόρα η Αγία Πεντηκοστή.
Η όγδοη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα, η εορτή της Πεντηκοστής και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του αποστόλου Ιούδα και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου.
Μεγάλη και πανίερη η σημερινή αγία ημέρα και εορτή. Το τρισμέγιστο γεγονός της επιφοιτήσεως του Παναγίου Πνεύματος επί τους αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Η γενέθλιος ημέρα της του Χριστού Μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Διαμαρτυρία Ελληνορθόδοξων Σωματείων Κρήτης για την Σύνοδο του Κολυμπαρίου

Διαμαρτυρία Ε.Σ.Κ. (Ελληνορθόδοξων Σωματείων Κρήτης) για την Σύνοδο του Κολυμπαρίου
Με αγάπη και σεβασμό στους ιεράρχες της τοπικής μας Εκκλησίας δηλώνουμε τις ανησυχίες μας και τον έντονο προβληματισμό μας λόγω της Συνόδου που διεξάγεται στο Κολυμπάρι.

To τρέχον τεύχος του "ΕΡΩ" ενημερώνει για τον Οικουμενισμό

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΄΄Ἐρῶ΄΄ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, φανέρωσε τήν Ἐκκλησία στόν κόσμο. Αἰώνιο θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός. Ὁ Πατέρας θέλησε τήν ἵδρυσή της, ὁ Υἱός τήν πραγματοποίησε καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς «ψυχή» καί ἡ δύναμή της. Κεφαλή της εἶναι ὁ Χριστός, «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας».

Εκπομπή της ΕΡΤ για τη Μεγάλη Σύνοδο

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Κισσάμου (Σάββατο 18 Ιουνίου 2016)

Δείτε από 31.30 τη μνημόνευση όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων (παρόντων και απόντων)

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Γιατί γίνεται η Σύνοδος στην Κρήτη


Εκπομπή "Εκκλησία και Κόσμος" της Μητροπόλεως Κασσανδρείας στο κανάλι Atlas TV που θα μεταδοθεί την Κυριακή 19η Ιουνίου 2016

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, Τό πρόβλημα στά Σχολεῖα δέν εἶναι ἡ προσευχή καί οἱ παρελάσεις κ. Φίλη

Μέ πόνο ψυχῆς καί ὡς Ἀρχιερεύς, ἀλλά καί ὡς Ἕλληνας πολίτης, ἤκουσα ὅσα εἶπε ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Νικόλαος Φίλης, σέ συνέντευξή του σέ ραδιοφωνικό σταθμό, μεταξύ τῶν ἄλλων, γιά τό θέμα τῆς προσευχῆς στά Σχολεῖα καί τῶν παρελάσεων τῶν μαθητῶν.
Λυποῦμαι βαθύτατα, διότι ὁ κ. Ὑπουργός ἀπό ὅτι φαίνεται ἀπό τά λεγόμενά του τοὐλάχιστον, ἐνοχλεῖται τόσο ἀπό τήν πρωϊνή προσευχή στά Σχολεῖα, ὅσο καί ἀπό τίς παρελάσεις κατά τίς ἐθνικές ἑορτές. Καί ἐπειδή δέν θά ἤθελε εὐθέως νά πῇ τίς ἀπόψεις του, προσπαθεῖ νά τίς περάσῃ μέ ἕνα πρωτότυπο καί ἰδιόμορφο τρόπο.
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)